{{ "Return to" | translate }} VERNISSAGE.EE
Conditions of Sale - {{ viewVars.auctionTitle }}
{{'General Conditions of Sale' | translate }}

Oksjoni eeskirjad:

1.Oksjonil pakutavad teosed on trükikataloogis esitatud oksjonipidamise järjekorras. Kõigi oksjonil osalevate teoste autentsus on tõestatud ekspertiisiaktiga.

2.Oksjoni korraldaja Vernissage Kunstigalerii (OÜ Radeks Trade) garanteerib Teie poolt esitatud andmete täieliku konfidentsiaalsuse.

3.Oksjoni korraldaja jätab endale õiguse enne oksjoni algust kõrvaldada oksjonilt ükskõik millise töö, oksjonist loobuda või muuta oksjonil teatavaks tehtud tingimusi. Oksjoni korraldaja võib tagasi lükata kõik pakkumised.

4.Telefoni teel osalemise eelduseks on nõusolek eeltoodud tabelisse märgitava teose alghinnaga.

5.Kirjaliku pakkumise saab teha kas alghinnaga või vastavalt pakkuja otsusele kõrgemalt. Kirjalik pakkuja omandab teose võrdse konkurentsi alusel viimase fikseeritud hinnaga, mis võib jääda ka allapoole tema maksimaalset pakkumist. Juhul kui on kaks sarnast kirjalikku pakkumist, võetakse aluseks esimesena laekunud pakkumine.

6.Oksjoni korraldaja tutvustab pakutavat teost, teatab pakkumise alghinna ja fikseerib kolmanda haamrilöögiga teose lõpphinna ning lahendab ainuisikuliselt kõik pakkumistega seonduvad küsimused. Pakkuja ei saa tehtud pakkumist tagasi võtta. Pakkuja ei saa nõuda oksjonil osalemise tõttu tehtud kulutuste hüvitamist. Oksjoni korraldaja teeb ainuisikuliselt otsuse selle kohta, kas pakkumine vastab oksjoni tingimustele. Kõikides küsimustes on oksjoni korraldaja tehtud otsus asjaosalistele siduv ja seda ei saa vaidlustada.

7.Hinnasammud: 0€ - 500€; 25€ samm : 501€ - 1500€; 50€ samm : 1501€ - 4000€; 100€ samm : 4001€ - 7000€; 200€ samm : 7001€ - 11000€; 250€ samm : 11001€ - 30000€; 500€ samm : 30001€ - 60000€; 1000€ samm : 60001€ - 150000€; 2500€ samm : 150001€ - 300000€; 5000€ samm ja alates 300001€ on samm 10000€. Oksjoni korraldajal on vajadusel õigus teha muudatusi pakkumise sammu suuruses.

8.Oksjonilt ostetud teoste ostuhind koosneb “haamrihinnast”, millele lisandub 10% “buyer's premium”, mis lisandub hinnale ka juhul, kui haamrihinnaks on teose alghind.

9.Haamrilöögiga loetakse parima pakkujaga teose müügileping sõlmituks ning pakkuja garanteerib ostetud teos(t)e eest haamrihinna ja buyer's premium tasumise oksjoni korraldajale 5 kalendripäeva jooksul pärast oksjoni toimumise kuupäeva, tasumisega viivitamisel arvestatakse juurde viivis 0,5% ostetud teos(t)e eest tasumisele kuuluvast summast päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.

10.Oksjonilt ostetud teos(t)e eest saab tasuda arve alusel nii sularahas kui ka ülekandega. Ülekandega tasumisel saab ostja teose kätte kohe pärast raha laekumist oksjoni korraldaja pangakontole.

11.Ostja kohustub korraldama ostetud eseme äraviimise galeriist 10 tööpäeva jooksul pärast ostu eest tasumist.

12.Oksjoni korraldajal on õigus jätta müügileping täitmata ja sellest ühepoolselt viivitamata ning põhjendusi esitamata sanktsioonideta taganeda, kui ostja ei esita oksjoni korraldajale viimase nõudmisel viivitamata tema kohta käivaid dokumente ja/või andmeid ja/või kinnitusi, mida oksjoni korraldaja on kohustatud nõudma tõukuvalt oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, või kui ostja ei vasta oksjoni korraldaja riskiisule või ei ole ärisuhte jätkamine võimalik mõnel muul nimetatud seaduses sätestatud alusel.

13.Oksjoni korraldaja kasutab, säilitab, kogub ja töötleb ostjaga otseselt seotud füüsiliste isikute (nt esindajate ja töötajate) isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitset reguleerivatele õigusaktidele müügilepingu täitmise eesmärgil, sealhulgas kuid mitte ainult raamatupidamis- ja arveldussüsteemide haldamiseks ja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate nõuete täitmiseks ning oma sisemiste informatsioonisüsteemide säilitamiseks. Füüsilistel isikutel, kelle isikuandmeid oksjoni korraldaja töötleb, on vastavalt seadusele õigus hankida informatsiooni oksjoni korraldaja poolt töödeldavate isikuandmete kohta ning nõuda oksjoni korraldajalt nende isikuandmete kustutamist ja/või korrigeerimist. Oksjoni korraldaja võib registreerunu või temaga otseselt seotud isikute (nt esindajate ja töötajate) kohta käivat informatsiooni edastada kolmandatele osapooltele, kui selline informatsioon on nõutav ostjaga sõlmitud müügilepingu täitmiseks ja ulatuses, mis on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks.